Hoppa till innehållet

Persondata, cookies och villkor

Information om behandling av personuppgifter

Version 2.0 – 2023-12-14 

Genom denna integritetspolicy informeras du om hur dina personuppgifter behandlas av J BIL AB (556343 –9487), Jämtlandsgatan 131, 162 60 Vällingby, personuppgift@jbil.se, 08-400 310 00.

I integritetspolicyn hittar de rättsliga grunderna samt behandlingsgrunder för vår behandling av dina personuppgifter, samt varför vi samlar in och behandlar information om din och i vilket syfte. Gallringsfrister återfinns i denna policy också.

Vi samlar in information om dig när du eller det företag du representerar gör ett köp, lämnar in ett fordon för service eller reparation, när vi köper ett fordon av dig eller när du ingår ett däckförvaringsavtal. När du använder vår webbplats, våra applikationer och tillgängliga onlinetjänster samlar vi också in information om ditt onlinebeteende.

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter och vill utöva dina rättigheter hittar du mer information längst ner i denna policy.

Om J BIL AB

J BIL AB ägs av och ingår i K.W. Bruun Automotive AB:s koncern.

K.W. Bruun Automotive AB är generalagent för Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles och Mitsubishi Motors. All marknadsföring och försäljning av dessa märken hanteras av K.W. Bruun Automotive AB i samförstånd med fordonstillverkaren Stellantis N.V. J Bil AB är även återförsäljare av andra bilvarumärken som tillverkas av Stellantis N.V. som t.ex. Alfa Romeo, Fiat och Jeep.

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter

J BIL AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in och behandlar. Den behandling vi utför med dina personuppgifter får bara utföras i enighet med det angivna syftet för insamlingen och behandlingen. Vi samlar in och behandlar information i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, t.ex. med hjälp av samtycke vid behov.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som du själv har lämnat till oss eller som vi har fått från en tredje part som har haft en laglig grund att dela dina uppgifter med oss.

Vi kan komma att behandla personuppgifter om dig om du redan är en befintlig kund eller som en potentiell framtida kund.

När du har använt någon av våra onlinetjänster eller på annat sätt varit i kontakt med oss har du förmodligen gett oss möjlighet att samla in följande information i form av ditt namn och dina kontakt- och adressuppgifter.

Om du vill provköra en av våra bilar behöver vi veta ditt fullständiga namn, personnummer, körkortsuppgifter, ditt mobilnummer och din privata e-postadress, och om du därefter vill ingå ett köp- eller leasingavtal och vill ha hjälp med finansiering behöver vi information om din kreditvärdighet, löneuppgifter, skatteuppgifter, bankuppgifter, försäkringsuppgifter och eventuellt betalningsuppgifter. Vi behandlar dina körkortsuppgifter och ditt personnummer för att verifiera din identitet, kontrollera körkortet mot trafikregistret och för att veta vem som lånat fordonet och säkerställa att du har körkort. Behandlingen av ditt personnummer är tydligt motiverad med hänsyn till vikten av säker identifiering vid utlåning av ett av våra fordon.

Omfattningen av de uppgifter vi samlar in beror på hur du använder våra tjänster och hur du hanterar inställningarna för din webbläsare, enhet eller annan applikation som används. På vår webbplats använder vi pixeltaggar, tredjepartscookies etc. för att samla in information om din webbläsare, din plats och din enhets IP-adress. Vi samlar in information om ditt beteende när du läser e-post och sms som skickas till dig.

Vi lagrar registrerings- och VIN-nummer för alla bilar vi hanterar. Från fordonets informationscenter samlar vi kontinuerligt in information om fordonets servicehistorik och hälsostatus samt kör- och platsdata.

Vi har möjlighet att genom sökningar i Trafikstyrelsens trafikregister baserat på dina kontaktuppgifter få information i form av en bils registreringsnummer och var denna är försäkrad.

Vår behandling av dina uppgifter

Om du lämnar in bilen på service hos någon av våra auktoriserade verkstäder skickar vi servicemeddelanden till dig med information om service och tid för däckbyte. Vi lagrar och har tillgång till information om servicebesiktningar som har utförts och hur ofta bilen har servats. I samband med en service kan vi göra en videoinspelning som visar bilens hälsostatus, som vi sedan skickar till dig.

I det fall någon annan levererar ditt fordon till oss för reparation eller service för din räkning, det vill säga du lämnar in ett fordon där någon annan är registrerad som ägare eller som företrädare för ett företag, behandlar vi ditt namn, kontaktuppgifter, ditt kundnummer, ditt personnummer och referensnumret på din ID-handling.

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev har J Bil AB och våra samarbetspartners möjlighet att kontakta dig via mail, sms eller telefon med information om event, event och aktuella erbjudanden och kampanjer. Du får erbjudanden om köp och leasing av nya och begagnade bilar, finansieringserbjudanden, erbjudanden om försäkringar och vägassistans, erbjudanden om reservdelar, underredesbehandling och andra tillbehör samt information om de senaste nyheterna från din auktoriserade verkstad.

Om du ska provköra eller har fått ett erbjudande om att köpa eller leasa en bil, eller om du redan är i färd med att köpa/leasa en bil från en av våra återförsäljare, kommer du att erbjudas marknadsföringstillstånd till bilimportören. Detta samtycke gör det möjligt för importören att kontakta dig skriftligen och per telefon med samma typ av erbjudande som nämnts tidigare.

Om du skickar en förfrågan till oss eller bokar en provkörning på vår webbplats kommer vi endast att inhämta ditt samtycke i syfte att kunna kontakta dig för att svara på din förfrågan.

Om du kontaktar oss via e-post eller samtal förbehåller vi oss rätten att samla in och lagra dina kontaktuppgifter samt den kommunikation du har haft med oss.

Vi samlar in information när vi genomför nöjdhetsundersökningar. Vi använder informationen vi samlar in i anonymiserad form i syfte att förbättra våra onlinetjänster och tjänster, samt för att förbättra din kundupplevelse hos både återförsäljare och verkstad.

För att kunna hantera eventuella reklamationer eller för att kunna fullgöra eventuella garantiåtaganden som följer av vårt avtal med dig eller det företag du representerar behandlar vi ditt namn, kontaktuppgifter, registreringsnummer eller annat identifikationsnummer, information om ditt köp och genomförd felsökning samt vilket arbete som har utförts, inklusive information om eventuella fordon, delar eller produkter; som har reparerats, bytts ut eller installerats.

Vem vi delar din information med

Som en del av vår verksamhet använder vi oss av samarbetspartners som vi delar dina personuppgifter med, men gör det endast i den mån vi har en rättslig grund, såsom ditt samtycke, eller där vi har bedömt och vägt de intressen som vi har ett berättigat intresse av på grund av företagets verksamhet, eller där det är nödvändigt för att fullgöra en avtalsenlig skyldighet. Det säkerställer att du alltid får den service du har rätt till.

Alla våra personuppgiftsbiträden är enligt avtal skyldiga att skydda dina uppgifter genom att vidta lämpliga åtgärder som i allt väsentligt motsvarar de som anges i denna integritetspolicy och som är i linje med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Stellantis N.V., biltillverkaren, får information om ditt namn, adress, e-post, fordonets registreringsnummer och chassinummer, platsdata från fordonsinformationssystemet, uppgifter om garantireparationer och annan teknisk information om ditt fordon.

Dessutom delar vi dina uppgifter med myndigheter där så krävs, till exempel Skatteverket, samt med polismyndigheter i samband med trafikförseelser och andra brottsliga handlingar.

Som kund hos oss kan det, beroende på vilket avtal du har ingått med oss, förekomma att vi delar dina personuppgifter i nedan angivna samband. Respektive samarbetspartner kommer att agera som självständig personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:

 • För betalnings- eller kreditinformation kan vi dela information om ditt kortnummer eller personnummer, samt information om din ekonomiska situation, med betalningsprocessorer och kreditföretag.
 • När du köper ett fordon kan vi registrera dina uppgifter i Trafikverkets trafikregister för att slutföra ägarbytet.
 • I enskilda fall kan vi lämna ut dina kontaktuppgifter och viss information om ditt fordon till fordonstillverkaren eller generalagenten för det bilmärke du har köpt. Fordonstillverkaren eller generalagenten ansvarar för att informera dig om exakt vilka personuppgifter fordonstillverkaren eller generalagenten behandlar om dig i egenskap av personuppgiftsansvarig. Det kan vara personuppgifter som härrör från dig som kund, information från fordonet eller annan information om fordonet, till exempel bilens registreringsnummer eller chassinummer.
 • Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till försäkringsbolag när du köper ett fordon av oss eller lämnar in ett fordon för service eller reparation.
 • Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till ett finansbolag i samband med att du leasar ett fordon av oss.
 • Som huvudregel behandlar vi och våra samarbetspartners endast dina personuppgifter inom EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EES sker detta endast i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Alla våra samarbetspartners agerar som självständiga personuppgiftsansvariga och ansvarar för att informera dig om den behandling de exponerar de personuppgifter vi har delat med dem.

Skyddsåtgärder

Som personuppgiftsansvarig har vi implementerat fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder och vidtagit försiktighetsåtgärder för att säkerställa pågående konfidentialitet och integritet i våra behandlingsystem och tjänster. Vi ser till exempel till att:

 • Dina uppgifter endast ses och används, överförs eller lämnas ut av mottagare som behöver ha tillgång till dessa uppgifter
 • Mängden information som nås, överförs eller lämnas ut till mottagare är begränsad till vad som är nödvändigt för att mottagaren ska kunna utföra sin uppgift
 • Datorerna och servrarna där dina data lagras underhålls i en övervakad och säker miljö skyddad med lösenord, brandväggar och antivirusprogram.
 • Vid radering av uppgifter som har lagrats i form av elektroniskt format ser vi till att dessa raderas så att de inte kan återställas
 • Bärbara datorer, USB-minnen, mobiltelefoner och andra elektroniska trådlösa enheter som används av våra anställda som har tillgång till dina uppgifter är skyddade.
 • Alla personuppgiftsbiträden som vi använder är avtalsenligt skyldiga att underhålla och skydda dina uppgifter genom att vidta åtgärder som i huvudsak motsvarar de som anges i denna integritetspolicy eller som krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar.
 • Om det krävs enligt tillämplig lag kommer du och den relevanta dataskyddsmyndigheten att meddelas om en säkerhetsöverträdelse, i händelse av avsiktlig eller oavsiktlig och olaglig förstörelse och ändring av dina uppgifter, obehörigt avslöjande och obehörig åtkomst till data som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas, såvida inte uppgifterna är oläsliga eller osannolika, att överträdelsen utgör en risk för dina och andras rättigheter och friheter.

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

På J Bil AB ser vi alltid till att ha en laglig grund för behandlingen av dina uppgifter för att säkerställa att all vår behandling av personuppgifter sker inom ramen för dataskyddsförordningen.

Som företag har vi en skyldighet att säkerställa dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter och att vi följer de principer för behandling av personuppgifter som beskrivs i GDPR-lagstiftningen.

Vi samlar in personuppgifter om både nuvarande och potentiella framtida kunder och delar denna information, där det är lagligt och legitimt, med biltillverkare, samarbetspartners och med andra företag som är anslutna till J Bil AB.

Vi behandlar och delar endast dina uppgifter när vi vet att det finns en rättslig grund som kan ha inhämtats genom att t.ex. lämnat samtycke, eller där behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalsförpliktelser, inklusive de skyldigheter vi har gentemot dig som kund.

Den rättsliga grunden för vår behandling kan vara att det är nödvändigt att fullfölja ett berättigat intresse som beror på företagets verksamhet eller där annan lagstiftning ålägger oss det. Till exempel delar vi dina uppgifter med myndigheter just på grundval av ett krav i annan lagstiftning.

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 a, b, c och f i dataskyddsförordningen.

1. Behandlingen är laglig endast om och i den utsträckning som minst ett av följande villkor gäller:

a) Den registrerade har samtyckt till att hans eller hennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål,

b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal och som vidtas på begäran av den registrerade,

c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger den personuppgiftsansvarige,

d) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den registeransvariges eller en tredje parts berättigade intresse, såvida inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter väger tyngre, särskilt om den registrerade är ett barn.

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på artikel 7.1 i dataskyddsförordningen.

1. Om behandlingen grundar sig på samtycke ska den personuppgiftsansvarige kunna visa att den registrerade har samtyckt till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.

Behandling av personnummeruppgifter sker i syfte att identifiera personen, se 3 kap. 10 § Lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning:

10 § Personnummer och samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

När du ingår ett avtal med oss ser vi till att inhämta samtycke för att vi ska kunna dela dina personuppgifter med våra affärspartners som gör det möjligt för oss att tillhandahålla den tjänst du efterfrågar. Det kan till exempel vara en partner som hjälper oss när du vill ha vår hjälp med att få ditt bilköp finansierat, eller om du vill köpa ett serviceavtal eller extra vägassistans.

Om du begär en offert från oss behandlar vi ditt namn, kontaktuppgifter och information om erbjudandet med stöd av ditt samtycke. När vi har ditt samtycke har vi möjlighet att kontakta dig och följa upp erbjudandet och med möjlighet att skicka marknadsföringsmaterial till dig med erbjudanden på bilar och tillbehör via e-post, SMS, sociala medier och postala utskick i framtiden.

Vårt berättigade intresse är att kunna kommunicera med de som tidigare har gjort ett köp eller ingått ett leasingavtal för fordon är direktmarknadsföringssyfte.

När du har ingått ett avtal med oss är vi avtalsmässigt bundna att tillhandahålla den tjänst som avtalet avser, och har därmed underförstått den rättsliga grunden för att behandla de av dina personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra vår förpliktelse gentemot dig.

Utöver behandlingen av dina personuppgifter, som nämnts ovan, utför vi även behandling som är nödvändig för att följa tillämplig lag, förordning eller myndighetsbeslut. Till exempel lagrar vi information om ditt avtal med oss och köphistorik i den mån det är nödvändigt för att följa gällande bokförings- och skattelagstiftning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som huvudregel så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig.

För att följa tvingande lagstiftning, för att du har lämnat ditt samtycke till det, eller för att vi har rätt att göra det med stöd av en intresseavvägning, kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.

 • För redovisningsändamål behåller vi information som krävs enligt sådana lagar som reglerar vårt avtal med dig i sju år, i enlighet med gällande bokföringslagar.
 • I enlighet med tillämplig lag har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföringsändamål under en tid efter ditt köp eller efter att vårt avtal har löpt ut. Beroende på avtalets innehåll varierar denna period i längd.

- Om du begär en offert kommer vi att lagra ditt namn, kontaktuppgifter och information om erbjudandet för att kunna kontakta dig och följa upp erbjudandet samt skicka direktmarknadsföring via e-post, SMS, sociala medier och postala utskick under den tid som erbjudandet gäller och för en tid därefter om totalt högst 12 månader från registrering av personuppgifterna och utfärdande av erbjudandet i syfte att underlätta ditt liv och för att kunna erbjuda dig Ett uppdaterat erbjudande med samma uppgifter och möjligheter från utfärdandet.

- Om du har lämnat in ditt fordon för reparation eller service kommer vi att behålla dina kontaktuppgifter i två (2) år från service- eller reparationsdatumet. Vi anser att vi har ett berättigat intresse av att lagra dina uppgifter under denna period, eftersom du som kund typiskt sett förväntar dig information från oss som verkstad när det är dags att serva ditt fordon igen, vilket vanligtvis sker 12-24 månader efter senaste service.

- Om du har ingått ett avtal om köp av ett nytt fordon från oss kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter i fem (5) år och om du har köpt ett begagnat fordon av oss kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter i tre (3) år från leveransdatumet av fordonet. Vi anser att vi har ett legitimt intresse av att lagra dina uppgifter under denna period, med hänsyn till att ett fordon är en sällsynt vara. Vi tror att vår marknadsföring kommer att bli mer relevant för dig efter en period där det är mer sannolikt att du kanske vill köpa ett nytt fordon igen. Vi kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna skicka direktmarknadsföring till dig via post, e-post, sociala medier eller sms under den tid vi har rätt att göra det i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, marknadsrätt och praxis.

- Om du frivilligt har lämnat personuppgifter, t.ex. i samband med en kundkväll eller liknande, lagrar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål i högst 12 månader från det datum då uppgifterna mottogs från dig.

- Om dina personuppgifter har samlats in från någon annan än dig själv och avser kontaktuppgifter i egenskap av representant för ett företag eller en organisation kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål i högst tre (3) månader från insamlingsdatumet.

 • De personuppgifter du lämnar under en provkörning lagrar vi i tre månader för att kunna hantera eventuella avgifter eller kostnader som uppstår under den tid du har fordonet tillgängligt. Om skada uppstår på fordonet under provkörningen har vi rätt att lagra dina personuppgifter under ärendets gång, det vill säga tills skadan är reglerad.
 • För att kunna hantera eventuella reklamationer eller garantiåtaganden lagrar vi ditt namn, kontaktuppgifter, fordonets registreringsnummer, information om ditt köp, genomförda felsökningar och vilka arbeten som har utförts, samt vilka delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats i tre år från det datum då fordonet levererades, reparerades eller servades; och från och med den dag då garantin utfärdades. Personuppgifterna sparas i tre år i syfte att ett fordon ska vara en förbrukningsvara och för att kunna hantera din lagstadgade rätt till reklamation av fordonet, reparationer eller service behöver vi se vilket arbete som har utförts och vilka delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats.
 • Vi kan lagra fordonsdata som rör ditt fordon, t.ex. information om serviceincidenter, så länge fordonet är i drift. Denna information lagras endast tillsammans med fordonets registreringsnummer och/eller VIN-nummer och inte tillsammans med dina kontaktuppgifter. Uppgifterna lagras under fordonets driftstid för vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda framtida ägare av fordonet information om service- och underhållsarbeten som utförts på fordonet samt för att kunna följa fordonets historik. Det innebär att uppgifterna finns kvar även om fordonet byter ägare.

Dina personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som anges ovan, i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Känsliga personuppgifter

Vi har inte rätt att behandla känsliga personuppgifter utan ditt samtycke. I de fall uppgifter om din hälsa behandlas på grund av att du har beställt ett specialanpassat fordon, t.ex. en bil anpassad för personer med funktionsnedsättning, kommer vi att inhämta ditt uttryckliga samtycke till behandlingen.

Dina rättigheter

All behandling av personuppgifter omfattas av dataskyddsförordningen och därför har du som registrerad ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av de personuppgifter som vi har registrerat. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av de tidigare nämnda kontaktuppgifterna.

Rätten att återkalla samtycke

Vi inhämtar endast samtycke till vår behandling om vi inte kan stödja vår behandling av personuppgifter på någon annan rättslig grund.

Om du har lämnat ditt samtycke till någon behandling, t.ex. för att vi vill utföra behandling som går utöver avtalet eller vad som faller inom ramen för en intresseavvägning, har du rätt att när som helst återkalla hela eller delar av ett lämnat samtycke. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen baserat på samtycke före återkallelsen.

När vi har registrerat ditt återkallande av ditt samtycke kommer vi omedelbart att sluta behandla dina personuppgifter och se till att de raderas hos alla de företag som vi har delat dina personuppgifter med.

Rätt att se information (rätt till tillgång)

Du har rätt att få insyn i den information vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse (rättelse)

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade.

Rätt till radering

I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade innan tidpunkten för vår generella generella radering sker.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad får vi i framtiden endast behandla uppgifterna – med undantag för lagring – med ditt samtycke, eller i syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, även om den är laglig.

Rätt att överföra information (dataportabilitet)

Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Om du vill utöva dina rättigheter

Som beskrivits ovan eller på annat sätt vill komma i kontakt med oss i samband med vår behandling av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta oss via post eller e-post. Våra kontaktuppgifter hittar du ovan.

Du kan också kontakta vår GDPR-ansvarige genom att ringa 08-400 310 00 eller mejla personuppgift@jbil.se

Denna information om behandling av personuppgifter uppdaterades av J BIL AB den 22/04-2024.

Cookies

Denna webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och används för att du ska uppleva webbplatsen på bästa sätt.

Webbanalysverktyget Google Analytics som används på denna webbplats använder cookies. Dessa samlar in information på aggregerad nivå om hur besökare använder webbplatsen i form av till exempel antal besök, antal sidvisningar och var besökarna kommer ifrån för att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

Tredjepartsleverantörer visar annonser på webbplatser. Våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att visa annonser baserat på ditt besök på denna och andra webbplatser.

Tillstånd

Informationen på webbplatsen görs för att vara så omfattande och korrekt som möjligt. Vi förbehåller oss dock rätten att ändra priser, färger, material, utrustning, specifikationer, modeller och tillgänglighet när som helst utan föregående meddelande.

Vissa länkar på webbplatser kan leda till webbplatser som tillhör oberoende webbplatsägare. Ansvaret för informationen på sådana webbplatser ligger hos respektive ägare. J BIL har ingen kontroll över och inget ansvar för innehållet på oberoende webbplatser och tillhandahåller länkar för att underlätta för besökarna.

Informationen på denna webbplats är avsedd för J BILs kunder. J BIL kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat. Beroende på fordonslager och förändringar i fordonsspecifikationer vid årliga uppdateringar etc. kan de produkter som visas på webbplatsen skilja sig från de senaste specifikationerna. Kunder rekommenderas att kontrollera specifika fordonsfunktioner vid beställning. J BIL förbehåller sig rätten att när som helst ändra produktspecifikationer och frånsäger sig allt ansvar för krav relaterade till begränsningar i innehållet på webbplatsen.

Alla uttalanden på webbplatsen och allt material på webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" utan några villkor, garantier eller andra villkor av något slag. Förutom i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, tillhandahåller J BIL Webbplatsen villkoret att J BIL frånsäger sig alla utfästelser, garantier och villkor eller andra villkor (inklusive, men inte begränsat till, villkor som är underförstådda enligt lag) som utöver dessa villkor kan gälla med avseende på webbplatsen.

Utlämnande till tredje part

Om du äger en bil från Peugeot, Citroën, Opel, Mitsubishi eller Hyundai kan du hitta information om hur ditt varumärke hanterar personuppgifter, läs mer på respektive sida nedan.

Gå till peugeot.se

Gå till citroen.se

Gå till opel.se

Gå till mitsubishi-motors.se

Gå till hyundai.se