Hoppa till innehållet

Finansiell leasing

Leasing är en hyra av bil där leasinghyran bokförs som en hyreskostnad. Det innebär att företagets mätbara styrka (soliditeten) inte förändras samt att likviditeten inte påverkas såsom ett kontantköp gör.

Vid finansiell leasing står leasetagaren själv för service, underhåll, försäkring etc. Kontraktstiden resp. restvärdet överensstämmer vanligtvis med bilens ekonomiska livslängd och restvärdet garanteras av leasetagaren om inte annat avtalas.


Fördelar med finansiell leasing

  • Halva momsen är avdragsgill på alla leasinghyror, d.v.s. på både första förhöjda (extra leasinghyra) och på de löpande.
  • För att få hela momsen avdragsgill krävs att bilen skall gå som personbefordran, t ex taxi eller trafikskolebil alternativt att det avser en lätt lastbil med flak eller luftspalt mellan förarhytt och lastutrymme.
  • Leasinghyrorna är avskrivningsbara till 100%.
  • Eventuellt övervärde på restvärdet efter kontraktstiden tillfaller leasetagaren.

Välkommen in och prata med någon av våra duktiga företagssäljare så hjälper vi dig att hitta den lösning som passar dig och ditt företag bäst.


Kontakta oss

Har du frågor om vad som är bäst för ditt företag?